dom za stare dvorište u jesen

CENE      A K C I J A    350 e  NAJPOVOLJNIJE   063/8302855

Cena za prva tri meseca je 350 e u dinarskoj protivvrednosti.

Kolika će biti konačna cena usluga posle trećeg meseca, ovisi od stanja korisnika koje se utvrđuje procenom i observacijom od strane socijalnog radnika, lekara i medicinske sestre  u prva tri meseca boravka korisnika u domu.

Ako je korisnik pokretan i psihički neizmenjen , konačna cena usluge ostaje 350 e.

Ako je korisnik naprimer nepokretna i psihički izmenjena osoba, po cenovniku, cena je 500 e , što je i najveća moguća cena usluge u našem domu za stara lica.

Cene usluga u našem staračkom domu ovise o stepenu podrške koja je potrebna korisniku, da li je u pitanju psihički očuvana ili psihički izmenjena osoba te da li je zahtevana soba dvokrevetna ili trokrevetna.

Cena se definiše ugovorom i nema dodatnih i prikrivenih troškova.

C E N O V N I K

Psihički nepromenjene osobe:

Pokretni    350 e

Polupokretni   400 e

Nepokretni    450 e

Psihički promenjene osobe ( demencija, . . . )

Pokretni   400 e

Polupokretni  450 e

Nepokretni    500e

PRIJEM KORISNIKA

Pri prijemu u dom za stare, od dokumentacije su potrebne kopije:

— lične karte korisnika

— zdravstvene knjižice korisnika

— medicinske dokumentacije korisnika sa propisanom terapijom

— lične karte srodnika koji zastupa korisnika

Za više detalja nazovite telefon 063/8302855

Mogućnost zaposlenja

Pre četiri godine otvoreni licencirani Starački dom Palma lux kategorije prepoznat je od strane naših korisnika kao “Firma od poverenja” za kvalitet pruženih usluga.

Mi smo svesni da dobre usluge nema bez kvalitetne radne snage te zbog toga smo jako posvećeni pronalaženju i odabiru najboljih kadrova koji su raspoloživi na tržištu. Iz tog razloga mi držimo trajno otvoren konkurs za pronalaženje iskusnih medicinskih sestara i negovateljica kojima nudimo najbolje radne uslove.

…Ako već radite u Domu za stare ali vam ne odgovara zbog nezgodnog putovanja do radnog mesta,

…Ako vas poslodavac ne prijavljuje (rad na crno),

…Ako nemate godišnji odmor i slobodan dan za Slavu.

…Ako vam ne plaćaju za prevoz,

…Ako vam u domu hrana, kafa, … nisu besplatni,

…Ako niste zadovoljni visinom svoje zarade,

Vi ste osoba za koju je pisan ovaj oglas. Javite se telefonom i dođite da popričamo kako biste prvom prilikom po upražnjenju radnog mesta u našem domu bili primljeni u stalni radni odnos u našoj “Firmi od poverenja” Starački dom Palma na rad u odličnim uslovima.

Od osobe koja se javlja na ovaj konkurs traži se da je vredna, pouzdana, komunikativna, dinamična, odgovorna i pedantna.

Opis posla:

Pomoć starim, pokretnim, polupokretnim i nepokretnim licima. Održavanje higijene prostora i lične higijene korisnika. Ordiniranje propisane terapije. Presvlačenje pelena, kupanje, previjanje dekubita, hranjenje.

Radno vreme obavlja se po zakonu u turnusima:     12 sati dan rad …. 24 sata odmor…. 12 sati noć rad …. 48 sati dva dana odmor.

Konkurs je trajan.

Radnu biografiju pošaljite na naš e mail palmadom@yahoo.com.

Za sve informacije pozovite na broj telefona: +381 63 83 02 855.

Staracki dom Palma u ranu zoru

Dom za stara lica Palmadom vas očekuje!